OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající:

Stammkonzept – zakázkové truhlářství

Adrian Kilchherr

IČ: 19069812

Se sídlem: Zadní Zborovice 69, Strakonice 386 01

E-mailová adresa: info@stammkonzept.cz

 

Cenová nabídka

Platnost cenové nabídky je 30 dní, není-li uvedeno jinak.

Cenové nabídky, technické výkresy a vzory zůstávají majetkem prodávajícího. Porušení autorských práv zakládá prodávajícímu nárok na náhradu škody.

 

Potvrzení objednávky a platba

Objednávka je potvrzena po uhrazení zálohové faktury. Kupující je povinen zaplatit celou kupní cenu za zboží nejpozději při převzetí zboží, i přes drobné vady a nedodělky, které budou následně dodělány, případně řešeny v reklamačním řízení. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího je záloha nevratná. Veškeré změny požadovány ze strany kupujícího po odsouhlasení technického výkresu mohou vést ke změně konečné ceny. Pokud bude potřeba zajistit práce, které nebyly ve smlouvě zahrnuté (případně dodatečně objednané kupujícím), může prodávájící přiměřeně zvýšit cenu. Taková situace musí být neprodleně ohlášena kupujícímu.

V případě nedostupnosti materiálu či navýšení cen materiálu od dodavetelů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající může navrhnout úpravu kupní ceny, pokud kupující neakceptuje vyšší cenu za zboží, je objednávka zrušena.

 

Dodací podmínky

Doba dodání je pouze orientační, prodejce si vyhrazuje právo na změnu dodací doby.

Kupující si je vědom, že při realizaci montážních prací, i přes veškerou péči prodávajícího, může dojít k poškození omítky, zdiva, nátěru, malby, či  obkladů. Prodávající není za tyto vady odpovědný. Kupující je povinnen dodat před montáží technické výkresy zahrnující elektroinstalaci a vodovodní potrubí. Prodávající není odpovědný za škody vzniklé při montáži v případě, že výkresy nebyly dodané nebo nebyly kompletní.

Kupující je povinnen zajistit pro prodávajícího parkování, přívod elektřiny, vody a přístup na wc.

 

Záruka

Prodávající odpovídá za doručení zboží bez vad, v kvalitě a s vlastnostmi, na kterých se obě strany předem dohodli. Záruka na zboží je 24 měsíců od převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje:

  • na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním
  • na nešetrné zacházení
  • mechanické poškození
  • na užití, které je v rozporu s deklarovaným účelem
  • na poškození vzniklé nevhodným skladováním či nedodržením doporučeného návodu

Záruka pozbývá na platnosti pokud dojde k jakékoliv modifikaci produktu ze strany kupujícího.

V případě výroby na zakázku je povinností kupujícího ověřit si, že plán a výroba jsou v souladu s platnými technickými a bezpečnostními normami.

 

Jakost masivního dřeva

Při výrobě používáme masivní dřevo, které může obsahovat trhliny, běl, praskliny, kazy, suky. Mikrotrhliny do šířky 0,2mm které jsou způsobené změnou vlhkosti dřeva jsou povolené. Povrch může být nerovný. Výše uvedené jevy nejsou vadou a nejsou předmětem reklamace.

Tolerance tloušťky materiálu je ± 3mm, tolerance délky a šířky je 20mm.

Masivní dřevo může vlivem okolních podmínek, jako je přímé světlo, teplo nebo zvýšená vlhkost měnit své vlastnosti. Nevystavujte nábytek vlhkosti, blízkosti zdroji tepla, či přímému slunci. Nábytek je určený pouze pro použití v interiéru.

 

Péče o dřevěný nábytek 

Pokud není požadováno jinak, je veškerý nábytek ošetřen tvrdým voskovým olejem. Je doporučeno aplikovat novou vrstvu oleje každých 6 měsíců. Na běžnou údržbu postačí vlhký namydlený hadřík. Používání agresivních čistících prostředků by zapříčinilo poškození dřeva.

V Zadních Zborovicích  dne 13. dubna 2023

 

2024 © Adrian Kilchherr , všechna práva vyhrazena

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.